login:
hasło:

W dniach 30-31 marca w Łańcucie zainicjowano dzialałność Podkarpackiej Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny. Posiedzenie Komitetu Sterującego Konferencji połączone było z wizytą w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, gdzie gospodarzami spotkania byli: Jarosław Orłowski, dyrektor Muzeum w Jarosławiu oraz Wit Karol Wojtowicz, dyrektor Muzeum Zamek w Łańcucie. W spotkaniu uczestniczyli: sędzia Jerzy Stępień - Przewodniczący Konferencji MiST, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Michał Woźniak - dyrektor Muzeum w Bydgoszczy, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Waldemar Rataj - pełnomocnik ds. programowych dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Tomasz Wasielewski - sekretarz Związku Rodowego Dzieduszyckich Herbu Sas. Zaproszeni goście, poprzez prezentacje oraz zwiedzanie, mogli poznać historię pałacu Dzieduszyckich. Jednak najważniejszym celem wizyty było sprawdzenie jak w praktyce wygląda współpraca na płaszczyznie muzeum - samorząd terytorialny. Powstanie tej placówki było możliwe dzięki unikalnemu porozumieniu pomiędzy obecnym właścicielem pałacu - gminą Zarzecze, Związkiem Rodowym Dzieduszyckich, Muzeum oraz Starostwem Powiatowym w Jarosławiu. Stało się to przykładem dobrych praktyk współpracy pomiędzy tymi instytucjami co wielokrotnie było podkreślane podczas trwającej w Łańcucie głównej części Konferencji.

Muzeum i Samorząd Terytorialny Muzeum i Samorząd Terytorialny 

Muzeum i Samorząd Terytorialny Muzeum i Samorząd Terytorialny 

Muzeum i Samorząd Terytorialny Muzeum i Samorząd Terytorialny

Muzeum i Samorząd Terytorialny 

Wiecej: Informacja 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 

Powrót