login:
hasło:
I Kongres Muzealników Polskich

W Łodzi zakończył obrady I Kongres Muzealników Polskich. 
Kongres był wyrazem dojrzałości środowiska muzealniczego w Polsce i jego gotowości do zmierzenia się z wyzwaniami stawianymi muzeom przez współczesną rzeczywistość.
Koncepcja Kongresu zrodziła się z potrzeby dialogu ze społeczeństwem oraz decydentami na temat roli i znaczenia muzeów w dzisiejszym świecie, ale także potrzeby i sposobów ich finansowania. Jego zadaniem było określenie kierunków oraz zasad rozwoju polskiego muzealnictwa. 
Muzeum Dzieduszyckih w Zarzeczu reprezentowali przedstwawiciele Związku Rodowego Dzieduszyckich herbu Sas - Krystyna Dzieduszycka-Rycerska i Tomasz Wasielewski.
 
IKMP1 IKMP2 

IKMP3 IKMP4
 
IKMP5 IKMP6
 
I Kongres Muzealników Polskich 
 
ICOM [International Council of Museums]